Welkom


Stichting Suba Nederland heeft van 2003-2014 het Suba Children’s Home ondersteund. Dit is een tehuis in het westen van Kenia voor kinderen, van wie een of beide ouders aan aids zijn overleden.

Vanaf april 2014 zijn de kinderen van het Suba Children’s Home in gastgezinnen geplaatst. Dit is in overeenstemming met het beleid van de Keniaanse overheid. In Kenia is nu Suba Foundation opgericht door Kenianen. De stichting heeft in januari 2016 een officiële NGO-erkenning ontvangen. Diverse fondsen en stichtingen maken het ons mogelijk om t/m 2018 de weeskinderen te blijven ondersteunen. Het is tevens ons streven om de huidige gastgezinnen op weg te helpen met het opzetten van een ‘small business’, zodat ze in de toekomst ‘self-supporting’ kunnen zijn.

Zie voor recente informatie de Keniaanse website: http://www.subafoundation.or.ke

In Memoriam

Op 9 september is onze webmaster Cecilia Reijnen overleden.

Zij was in 2003 de mede oprichter van de Stichting Suba Nederland en gedurende de eerste jaren de drijvende kracht van de organisatie. Zij ontwierp het logo en postpapier, de flyers en brochures en niet te vergeten: de website, die zij in 2014 grondig vernieuwde. Ondanks haar ziekte in het afgelopen jaar vond ze het nog steeds leuk om berichten op de site te zetten, hetgeen ze in juni voor het laatst deed. Ze wilde zo graag nog een mooie zomer meemaken. Dat is haar gelukt.

Wij blijven Cecilia in gedachten houden als een warme persoonlijkheid, met een grote belangstelling voor de mensen om haar heen. Ze was vriendelijk en voor velen behulpzaam. Het was altijd aangenaam om haar prachtige stem te horen.               Cecilia is 56 jaar geworden.

Angela Bomers, voorzitter SSN

 

 

Posted in Uncategorized

Nieuws mei 2018

Tijdens de bijeenkomst met de kinderen en hun (pleeg)ouders op 20 april, bedankten de laatsten onze stichting en haar donoren nadrukkelijk voor de voortdurende ondersteuning. Deze wordt zeer gewaardeerd en heeft hun leven in positieve zin veranderd.

Eén van de moeders meldt: “Doordat mijn zoon in jullie ‘programma’ zit en ik daardoor een ‘small business’ kon starten, kan mijn dochter nu ook naar school. Ik ben nu een trotse vrouw.”

Minder goed nieuws is, dat door zes weken durende heftige regens er in Kenia overstromingen zijn geweest (een damdoorbraak kostte elders in het land tientallen levens en velen moesten geëvacueerd worden). Onze mensen hebben door hun overstroomde volkstuintjes (‘farms’) geen oogst van groenten, maïs etc. We hebben extra geld voor voedselhulp overgemaakt.

Children with the help of their guardians reviewing the text books and comparing notes.

Nieuws januari 2018

Op 15 december kwamen de kinderen en hun (pleeg)ouders weer naar de meeting met de manager en social worker van de Suba Foundation. Ook de volwassen weeskinderen Andrew en Christine waren aanwezig om te assisteren. Andrew is geslaagd voor zijn onderwijzersdiploma en checkt altijd de rapporten van de kinderen en moedigt ze aan. Christine studeert nog, maar komt ook regelmatig helpen. Beiden zijn een rolmodel.

Elf kinderen hebben hun KCPE examen gedaan (dit is een afsluiting van de 8-jarige Primary School) en ze zijn allemaal geslaagd. Het was wederzijds moeilijk om afscheid te nemen; de ondersteuning eindigt op dit moment, maar ze kregen wel wat geld mee (voor leermaterialen en schooluniform) om een start te kunnen maken op voor de Secondary School.

De overige kinderen hadden allemaal betere rapporten dan daarvoor. Eén van de pleegouders bedankte namens iedereen de organisatie voor de leermaterialen met de woorden: “Veel kinderen zijn niet in staat leerboeken te kopen; onze kinderen boffen dat ze alle benodigde spullen voor school krijgen en we zijn daar heel dankbaar voor.” In januari begint het nieuwe schooljaar.

 

Children reading and sharing contents of their new books with their colleagues

Posted in Uncategorized

Nieuws september 2017

Vanwege de verkiezingen in Kenia (8 augustus) werd de ‘meeting’ met de (wees)kinderen en hun (pleeg)ouders al op 2 augustus gehouden. Behalve de reguliere leermiddelen die

Deelnemers aan de training met hun certificaten.

Het uitdelen van nieuwe matrassen.

elk kind ontving, kregen degenen die in de examenklas zitten nog extra ‘revision books’, waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op de examens in november (te vergelijken met onze Cito-toets).
Dankzij extra donaties konden we ervoor zorgen dat de kinderen allemaal een nieuwe matras kregen (dat bleek hard nodig, want die wordt vaak door meer gezinsleden gebruikt).
De (pleeg)ouders konden in de afgelopen periode aan een driedaagse training in ‘ondernemerschap’ deelnemen, ter vergroting van hun kennis bij het uitvoeren van hun ‘small business’. Ze zijn erg dankbaar dat ze deze kans hebben gekregen en het heeft hun inzicht in o.a. de financiële kant van een eigen zaakje vergroot.

Posted in Uncategorized

Nieuws juni 2017

Eind april vond weer de ‘meeting’ met de (wees)kinderen en hun (pleeg)ouders plaats in Migori. Zoals gebruikelijk werden er weer leermaterialen ,leesboeken en schooluniformen verstrekt, al naar gelang de individuele behoefte.             Dit keer werden ook diverse voedingsmiddelen uitgedeeld, omdat door de langdurige droogte de voedselprijzen enorm gestegen waren. Er werd met enthousiasme en grote dankbaarheid op de geste gereageerd. Ze ontvingen maïs, bloem, suiker, zout, braadolie, evenals zeep en afwasmiddel. De (pleeg)ouders gaven nog eens aan, hoe belangrijk dit project voor hun dagelijks leven is.

Nieuws maart 2017

Tijdens de bijeenkomst met de kinderen en hun verzorgers (november 2016) kregen de kinderen, naast de leermaterialen en uniformen voor het nieuwe schooljaar (dat in januari is begonnen), ook allemaal een muskietennet. De reden was, dat nogal wat kinderen in de afgelopen periode malaria hadden gehad. De netten werden met enthousiasme in ontvangst genomen, evenals de extra leesboeken.

Een groep van zeven verzorgers van de kinderen is, onder leiding van de Suba Foundation manager, een small business gestart 2016: met een broedmachine voor bevruchte eieren kunnen ze na verloop van tijd kuikens verkopen. Zij zijn daar zo succesvol mee, dat het project aan hen is overgedragen en dat de kinderen geen ondersteuning meer nodig hebben van de Suba Foundation. Hun plaatsen zijn ingenomen door kinderen die op de wachtlijst stonden.

Het Jaarverslag 2016 is gereed. Daarin kunt u lezen dat er meer is bereikt dan het bestuur had gepland. Dit geeft veel voldoening.

Posted in Uncategorized

Nieuws oktober 2016

In april en augustus waren er weer bijeenkomsten met de kinderen en hun verzorgers, onder leiding van de manager en de maatschappelijk werkster van de Suba Foundation. Alle kinderen konden van de benodigde leermaterialen voorzien worden. Ook was er financiële ruimte om leesboeken voor de kinderen aan te schaffen, ter verbetering van het Engels.

Een bondig verslag van de resultaten sinds november 2015 kunt u hier lezen.

Posted in Uncategorized